Bønn for Bodø 2015-2016

Et tilbakeblikk på tidligere Bønn for Bodø arrangementer 

ment til inspirasjon for kommende arrangement i 2023

Bønn for Bodø 2015

 

Sent på Visjon Norge

Bønn for Bodø

2016 del 1

Sent på Kanal 10

Bønn for Bodø

2016 del 2

Sent på Kanal 10