Velkommen

Ungdomstreff onsdag 23/6 kl 18.00.  Pizza mv.

Gudstjeneste søndag 27/6 kl 12.00